xe 6 chỗ Archive

Hyundai Starex

Hyundai Starex 2018, có 02 phiên bản: Hyundai Starex 2.5 M/T 6 chỗ (máy dầu): 838.000.000 VNĐ, Hyundai Starex 2.4 M/T 6 chỗ (máy xăng): 807.000.000 VNĐ
error: Content is protected !!