AUDI Archive

Audi Q5

Audi Q5 2018, có 01 phiên bản: Audi Q5 2.0 TFSI quattro (Giá bán niêm yết: 2.360.000.000 VNĐ)

Audi Q3

Audi Q3 2018, có 01 phiên bản: Audi Q3 2.0 TFSI (Giá bán niêm yết: 1.800.000.000 VNĐ)

Audi A6

Audi A6 2018, có 01 phiên bản: Audi A6 1.8 TFSI (Giá bán niêm yết: 2.230.000.000 VNĐ)

Audi A5

Audi A5 2018, có 01 phiên bản: Audi A5 2.0 TFSI quattro(Giá bán niêm yết: 2.460.000.000 VNĐ)

Audi A4

Audi A4 2018, có 01 phiên bản: Audi A4 A4 2.0 TFSI (Giá bán niêm yết: 1.630.000.000 VNĐ)

Audi A3 Sportback

Audi A3 Sportback 2018, có 02 phiên bản: Audi A3 Sportback 1.4 TFSI COD ultra (Giá bán niêm yết: 1.550.000.000 VNĐ), Audi A3 Sportback 1.0

Audi Q7

Audi Q7 2018, có 02 phiên bản: Audi Q7 2.0 TFSI quattro (Giá bán niêm yết: 3.230.000.000 VNĐ), Audi Q7 3.0 TFSI quattro 

Audi TT Coupe

Audi TT Coupe 2018, có 01 phiên bản: Audi TT Coupe 2.0 TFSI (Giá bán niêm yết: 1.900.000.000 VNĐ)
error: Content is protected !!