Giá bán các dòng xe Ford cũ đã qua sử dụng

Tham khảo giá bán của các dòng xe Ford cũ, đã qua sử dụng hiện có mặt tại Việt Nam qua các năm. Giá bán có thể biến động tùy hiện trạng cụ thể của từng chiếc xe được rao bán.

Giá xe Ford Ranger cũ (năm 2014-2021)

Ford Ranger cũ

 • Ford Ranger 2021: từ 495 triệu đồng.
 • Ford Ranger 2020: từ 580 triệu đồng.
 • Ford Ranger 2019: từ 439 triệu đồng.
 • Ford Ranger 2018: từ 389 triệu đồng.
 • Ford Ranger 2017: từ 465 triệu đồng
 • Ford Ranger 2016: từ 435 triệu đồng
 • Ford Ranger 2015: từ 410 triệu đồng
 • Ford Ranger 2014: từ 385 triệu đồng

>> Giá xe Ford Ranger mới

Giá xe Ford Ecosport cũ (năm 2014-2019)

Ford Ecosport cũ

 • Ford Ecosport 2019: từ 680 triệu đồng
 • Ford Ecosport 2018: từ 660 triệu đồng
 • Ford Ecosport 2017: từ 529 triệu đồng
 • Ford Ecosport 2016: từ 505 triệu đồng
 • Ford Ecosport 2015: từ 468 triệu đồng
 • Ford Ecosport 2014: từ 432 triệu đồng

>> Giá xe Ford Ecosport mới

Giá xe Ford Escape cũ (năm 2010-2014)

Ford Escape cũ

 • Ford Escape 2014 giá từ 410 triệu đồng
 • Ford Escape 2013 giá từ 399 triệu đồng
 • Ford Escape 2012 giá từ 400 triệu đồng
 • Ford Escape 2011 giá từ 309 triệu đồng
 • Ford Escape 2010 giá từ 315 triệu đồng

Giá xe Ford Fiesta cũ (năm 2011-2018)

Ford Fiesta cũ

 • Ford Fiesta đời 2018: Giá từ 445 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2017: Giá từ 385 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2016: Giá từ 395 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2015: Giá từ 345 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2014: Giá từ 337 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2013: Giá từ 237 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2012: Giá từ 275 triệu đồng.
 • Ford Fiesta đời 2011: Giá từ 260 triệu đồng

Giá xe Ford Tourneo cũ (năm 2019)

Ford Tourneo cũ

 • Ford Tourneo đời 2019: Giá từ 1 tỷ 250 triệu đồng (đã đi 10.000 km)
 • Ford Tourneo đời 2019: Giá từ 799 triệu đồng (đã đi 40.000 km)

>> Giá xe Ford Tourneo mới

Giá xe Ford Everest cũ (năm 2010-2021)

Ford Everest cũ

 • Ford Everest 2021: từ 400 triệu đồng.
 • Ford Everest 2020: từ 790 triệu đồng.
 • Ford Everest 2019: từ 850 triệu đồng.
 • Ford Everest 2018: từ 860 triệu đồng
 • Ford Everest 2017: từ 885 triệu đồng.
 • Ford Everest 2016: từ 855 triệu đồng.
 • Ford Everest 2015: từ 498 triệu đồng.
 • Ford Everest 2014: từ 456 triệu đồng.
 • Ford Everest 2013: từ 450 triệu đồng.
 • Ford Everest 2012: từ 399 triệu đồng.
 • Ford Everest 2011: từ 360 triệu đồng.
 • Ford Everest 2010: từ 350 triệu đồng.

>> Giá xe Ford Everest mới

Giá xe Ford Focus cũ (năm 2014-2019)

Ford Focus cũ

 • Giá xe Ford Focus 2019: Từ 550 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Focus 2018: Từ 485 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Focus 2017: Từ 420 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Focus 2016: Từ 440 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Focus 2015: Từ 445 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Focus 2014: Từ 375 triệu đồng.

Giá xe Ford Mondeo cũ (năm 2005-2012)

Ford Mondeo cũ

 • Giá xe Ford Mondeo 2012: từ 320 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2011: từ 348 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2010: từ 310 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2009: từ 320 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2008: từ 180 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2007: từ 235 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2006: từ 190 triệu đồng
 • Giá xe Ford Mondeo 2005: từ 185 triệu đồng

Giá xe Ford Mustang cũ (năm 2020-2021)

Ford Mustang cũ

 • Ford Mustang 2021 giá từ 3.33 tỷ đồng
 • Ford Mustang 2020 giá từ 3.3 tỷ đồng

Giá xe Ford Transit cũ (năm 2014-2021)

Ford Transit cũ

 • Ford Transit đời 2021: Giá từ 715 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2020: Giá từ 600 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2019: Giá từ 458 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2018: Giá từ 428 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2017: Giá từ 368 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2016: Giá từ 330 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2015: Giá từ 255 triệu đồng.
 • Ford Transit đời 2014: Giá từ 255 triệu đồng.

>> Giá xe Ford Transit mới

Giá xe Ford Explorer cũ (năm 2015-2021)

Ford Explorer cũ

 • Giá xe Ford Explorer 2021: từ 1.904 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2020: từ 2 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2019: từ 1.55 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2018: từ 1.78 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2017: từ 1.67 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2016: từ 1.5 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford Explorer 2015: từ 1.479 tỷ đồng.

>> Giá xe Ford Explorer mới

Giá xe Ford Laser cũ (năm 2000-2005)

Ford Laser cũ

 • Giá xe Ford Laser 2005: từ 135 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Laser 2004: từ 142 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Laser 2003: từ 115 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Laser 2002: từ 120 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Laser 2001: từ 100 triệu đồng.
 • Giá xe Ford Laser 2000: từ 78 triệu đồng.

Giá xe Ford F-150 cũ (năm 2017-2020)

Ford F-150 cũ

 • Giá xe Ford F-150 2020: từ 3,9 tỷ đồng.
 • Giá xe Ford F-150 2017: từ 2,98 tỷ đồng.

Giá xe Ford Escort cũ đời 2015

Ford Escort cũ

 • Ford Escort đời 2015 : 425 triệu đồng ( đã đi 55.000 km)
0/5 (0 Reviews)
Share+
error: Content is protected !!