Giá bán xe BMW cũ đã qua sử dụng

Tham khảo giá bán của các dòng xe BMW cũ, đã qua sử dụng hiện có mặt tại Việt Nam qua các năm. Giá bán có thể biến động tùy hiện trạng cụ thể của từng chiếc xe được rao bán.

Giá xe BMW 116i cũ 2013

BMW 116i cũ

 • BMW 116i năm 2013: 1,899 tỷ đồng

Giá xe BMW 118i cũ 2018

BMW 118i cũ

 • BMW 118i 2018: 979 triệu đồng

Giá xe BMW 318i cũ (2004-2006)

BMW 318i cũ

 • BMW 318i 2004: 190 triệu đồng (đã đi 150.000 km)
 • BMW 318i 2005: 270 triệu đồng (đã đi 30.000 km)
 • BMW 318i 2006: 185 triệu đồng (đã đi 80.000 km)

Giá xe BMW 320i cũ (năm 2016-2021)

BMW 320i cũ

 • BMW 320i 2021: 1,899 tỷ đồng
 • BMW 320i 2020: 1,769 tỷ đồng
 • BMW 320i 2018: 1,250 tỷ đồng
 • BMW 320i 2017: 893 triệu đến 1,35 tỷ đồng
 • BMW 320i 2016: 970 triệu đến 1,120 tỷ đồng
 • BMW 320i 2021: 1,769 tỷ đồng

>> Giá xe BMW 320i mới

Giá xe BMW 325i cũ (năm 2004-2007)

BMW 325i cũ

 • BMW 325i năm 2007: 390 triệu đồng
 • BMW 325i năm 2005: 162 triệu đồng
 • BMW 325i năm 2004: 142 triệu đồng

Giá xe BMW 328i cũ 2012

BMW 328i cũ

 • BMW 328i năm 2012: 676 triệu đồng

Giá xe BMW 330i cũ 2020

BMW 330i cũ

 • BMW 330i năm 2020: 2,179 tỷ đồng

Giá xe BMW 428i cũ 2013

BMW 428i cũ

 • BMW 428i năm 2013: 1,339 tỷ đồng (đã đi 23.800 km)

Giá xe BMW 520i cũ (2015-2019)

BMW 520i cũ

 • BMW 520i năm 2019: 1,895 tỷ đồng (đã đi 41.000 km)
 • BMW 520i năm 2018: 1,870 tỷ đồng (đã đi 42.000 km)
 • BMW 520i năm 2016: 1,298 tỷ đồng (đã đi 48.000 km)
 • BMW 520i năm 2015: 1,120 tỷ đồng (đã đi 34.000 km)

>> Giá xe BMW 520i mới

Giá xe BMW 528i cũ (2011-2012)

BMW 528i cũ

 • BMW 528i năm 2012: 909 triệu đồng
 • BMW 528i năm 2011: 718 triệu đồng (đã đi 120.000 km)

Giá xe BMW 530i cũ (2004-2019)

BMW 530i cũ

 • BMW 530i năm 2019: 2,639 tỷ đồng (đã đi 8.000 km)
 • BMW 530i năm 2013: 2,468 tỷ đồng (đã đi 40.000 km)
 • BMW 530i năm 2005: 400 triệu đồng
 • BMW 530i năm 2004: 275 triệu đồng

Giá xe BMW 730Li cũ (2017-2018)

BMW 730Li cũ

 • BMW 730Li năm 2018: 3,120 tỷ đồng (đã đi 20.000 km)
 • BMW 730Li năm 2007: 535 triệu đồng (đã đi 166.000 km)

Giá xe BMW 740Li cũ (2010-2019)

BMW 740Li cũ

 • BMW 740Li năm 2019: 4,450 tỷ đồng (đã đi 33.000 km)
 • BMW 740Li năm 2018: 3,850 tỷ đồng (đã đi 20.000 km)
 • BMW 740Li năm 2010: 900 triệu đồng (đã đi 70.000 km)

>>  Giá xe BMW 740Li mới

Giá xe BMW 750Li cũ (2006-2007)

BMW 750Li cũ

 • BMW 750Li năm 2007: 490 triệu đồng (đã đi 190.000 km)
 • BMW 750Li năm 2006: 310 triệu đồng (đã đi 89.000 km)

Giá xe BMW X1 cũ (2010-2019)

BMW X1 cũ

 • BMW X1 năm 2019: 1,744 tỷ đồng
 • BMW X1 năm 2010: 456 triệu đồng (đã đi 70.000 km)

>> Giá xe BMW X1 mới

Giá xe BMW X3 cũ (2003-2021)

BMW X3 cũ

 • Giá xe BMW X3 2021: 2.99 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X3 2020: 2.259 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X3 2019: 2.290 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X3 2015: từ 969 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X3 2014: từ 952 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X3 2007: 252 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X3 2006: 255 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X3 2003: 228 triệu đồng.

>> Giá xe BMW X3 mới

Giá xe BMW X5 cũ (2006-2021)

BMW X5 cũ

 • Giá xe BMW X5 2019: 4.199 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X5 2018: 2.7 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X5 2017: 2.7 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X5 2016: 2.4 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X5 2014: 2.79 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X5 2011: 965 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X5 2010: từ 520 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X5 2008: từ 468 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X5 2007: từ 388 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X5 2006: 238 triệu đồng.

>> Giá xe BMW X5 mới

Giá xe BMW X6 cũ (2010-2020)

BMW X6 cũ

 • Giá xe BMW X6 2020: từ 5.455 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X6 2013: từ 1.19 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X6 2012: từ 1.18 tỷ đồng.
 • Giá xe BMW X6 2011: từ 888 triệu đồng.
 • Giá xe BMW X6 2010: từ 715 triệu đồng.

>> Giá xe BMW X6 mới

Giá xe BMW X7 cũ  (2019-2021)

BMW X7 cũ

 • Giá xe BMW X7 2021: 6.4 tỷ đồng
 • Giá xe BMW X7 2020: 6.25 tỷ đồng (đã đi 15.000 km)
 • Giá xe BMW X7 2019: 6.199 tỷ đồng (đã đi 16.000 km)

>> Giá xe BMW X7 mới

0/5 (0 Reviews)
Share+
error: Content is protected !!