Giá bán các dòng xe Audi cũ đã qua sử dụng

Tham khảo giá bán của các dòng Audi cũ, đã qua sử dụng hiện có mặt tại Việt Nam qua các năm. Giá bán có thể biến động tùy hiện trạng cụ thể của từng chiếc xe được rao bán.

Giá xe Audi A1 cũ (2010-2015)

Audi A1 cũ

 • Giá xe Audi A1 2015: từ 850 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A1 2012: 735 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A1 2011: 435 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A1 2010: từ 389 triệu đồng.

Giá xe Audi A4 cũ (năm 2006-2020)

Audi A4 cũ

 • Giá xe Audi A4 2020: từ 1.6 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A4 2017: từ 1.139 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A4 2016: từ 1.1 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A4 2015: từ 888 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2013: từ 715 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2012: từ 679 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2011: từ 519 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2010: từ 435 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2009: từ 400 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2008: từ 456 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A4 2006: 599 triệu đồng.

>> Giá xe  Audi A4 mới

Giá xe Audi A6 cũ (năm 2006-2021)

Audi A6 cũ

 • Giá xe Audi A6 2021: 2.57 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2020: 2.55 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2017: 1.45 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2016: 1.435 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2015: 1.22 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2014: 1.13 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi A6 2013: 1260 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A6 2011: từ 720 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A6 2010: từ 425 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A6 2009: 550 triệu đồng.
 • Giá xe Audi A6 2006: từ 320 triệu đồng.

>> Giá xe  Audi A6 mới

Giá xe Audi A7 cũ (năm 2012-2013)

Audi A7 cũ

 • Giá xe Audi A7 2013: 1,25 tỷ
 • Giá xe Audi A7 2012: 990 triệu đồng

>> Giá xe  Audi A7 mới

Giá xe Audi Q3 cũ (năm 2012-2021)

Audi Q3 cũ

 • Giá xe Audi Q3 2021: 2.22 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2017: 1.1 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2016: 1.125 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2015: từ 925 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2014: từ 888 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2013: từ 799 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q3 2012: từ 645 triệu đồng.

>> Giá xe  Audi Q3 mới

Giá xe Audi Q5 cũ (năm 2010-2021)

Audi Q5 cũ

 • Giá xe Audi Q5 2021: từ 2.57 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2020: từ 2.63 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2017: từ 1.68 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2016: từ 1.339 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2015: từ 960 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2014: từ 925 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2013: từ 860 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2012: từ 780 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2011: từ 600 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q5 2010: từ 580 triệu đồng.

>> Giá xe  Audi Q5 mới

Giá xe Audi Q7 cũ (năm 2007-2020)

Audi Q7 cũ

 • Giá xe Audi Q7 2020: 4.18 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2019: 4.18 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2017: 2.242 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2016: 2.299 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2013: từ 1.1 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2012: từ 1.14 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2011: từ 1.1 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2010: từ 820 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2009: 475 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2008: từ 485 triệu đồng.
 • Giá xe Audi Q7 2007: từ 456 triệu đồng.

>> Giá xe Audi Q7 mới

Giá xe Audi Q8 cũ (2021)

Audi Q8 cũ

 • Giá xe Audi Q8 2021: từ 4,6 tỷ.

>> Giá xe  Audi Q8 mới

Giá xe Audi TT cũ (năm 2008-2018)

Audi TT cũ

 • Giá xe Audi TT 2018: 1.9 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi TT 2017: 1.888 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi TT 2016: 1.55 tỷ đồng.
 • Giá xe Audi TT 2010: 670 triệu đồng.
 • Giá xe Audi TT 2009: 729 triệu đồng.
 • Giá xe Audi TT 2008: 688 triệu đồng.

Giá xe Audi R8 cũ (2021)

Audi R8 cũ

 • Audi R8 Performance 2021: 20,8 tỷ
0/5 (0 Reviews)
Share+
error: Content is protected !!