Bảng giá xe ô tô Archive

BMW X1

BMW X1 2018, có 01 phiên bản: BMW X1 sDrive 18i (Giá bán niêm yết: 1.688.000.000 VNĐ)

BMW X6 

BMW X6 2018, có 01 phiên bản: BMW X6 Drive 35i (Giá bán niêm yết: 3.698.000.000 VNĐ)

BMW X4

BMW X4 2018, có 02 phiên bản: BMW X4 Drive 20i (Giá bán niêm yết: 2.399.000.000 VNĐ), BMW X4 Drive 28i (liên hệ)

BMW 320i Sedan

BMW 3 Series Sedan 2018, có 01 phiên bản: BMW 320i Sedan (Giá bán niêm yết: 1.319.000.000 - 1.509.000.000 VNĐ)

Audi TT Coupe

Audi TT Coupe 2018, có 01 phiên bản: Audi TT Coupe 2.0 TFSI (Giá bán niêm yết: 1.900.000.000 VNĐ)

Audi Q2

Audi Q2 2018, có 01 phiên bản: Audi Q2 1.4 TFSI COD (Giá bán niêm yết: 1.600.000.000 VNĐ)

Audi A8

Audi A8 2018, có 02 phiên bản: Audi A8 3.0 TFSI quattro (Giá bán niêm yết: 5.800.000.000 VNĐ), Audi A8 4.0 TFSI quattro 

Audi A7

Audi A7 2018, có 01 phiên bản: Audi A7 3.0 TFSI quattro (Giá bán niêm yết: 2.950.000.000 VNĐ)
error: Content is protected !!