300-500 triệu Archive

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2018, có 04 phiên bản: Mitsubishi Attrage MT Eco (Giá bán niêm yết: 410.000.000 VNĐ), Mitsubishi Attrage MT (Giá bán niêm yết: 450.000.000 VNĐ), Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage 2018, có 04 phiên bản: Mitsubishi Mirage MT Eco (Giá bán niêm yết: 345.000.000 VNĐ), Mitsubishi Mirage MT (Giá bán niêm yết: 395.000.000 VNĐ), Mitsubishi

Nissan Sunny

Nissan Sunny 2018, có 03 phiên bản: Nissan Sunny XL (Giá bán: 428.000.000 VNĐ), Nissan Sunny XV (Giá bán: 468.000.000 VNĐ), Nissan Sunny XV

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo 2018, có 02 phiên bản: Chevrolet Aveo 1.4L LT (Giá bán: 459.000.000 VNĐ), Chevrolet Aveo 1.4L LTZ (Giá bán: 495.000.000 VNĐ)

Chevrolet Spark

Chevrolet Spark 2018, có 02 phiên bản: Chevrolet Spark LS (Giá bán: 359.000.000 VNĐ), Chevrolet Spark LT (Giá bán: 389.000.000 VNĐ)

Chevrolet Spark Duo

Chevrolet Spark Duo 2018, có 01 phiên bản: Chevrolet Spark Duo 1.2L MT: 299.000.000 VNĐ

Hyundai Grand i10 Sadan

Hyundai Grand i10 Sadan 2018, có 03 phiên bản: Hyundai Grand i10 Sadan 1.2MT Base (Giá bán 350.000.000 VNĐ), Hyundai Grand i10 Sadan 1.2MT (Giá

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 năm 2018, có 06 phiên bản: Hyundai Grand i10 Base (CKD) (Giá bán 315.000.000 VNĐ), Hyundai Grand i10 1.2 Base (CKD) (Giá bán 375.000.000 VNĐ), Hyundai
error: Content is protected !!